Skip to main content

Lejebetingelser

  • Det lejede udstyr er brandforsikret af udlejer, men ikke forsikret med hærværk, tyveri og stormskade.
  • Lejeren har hele ansvaret for det lejede indtil det lejede afhentes efter endt brug.
  • Lejeren har pligt til at holde sig orienteret om vejr og vindforhold.
  • I kraftig blæst, kuling, storm, skal teltet være under konstant opsyn.
  • Teltet må ikke forlades uden at være lukket helt til.
  • Teltet skal holdes stramt og opspændt.
  • Bortkomne, stjålet, beskadiget materiale erstattes af lejeren til gældende dagspris.
  • Der må ikke bruges tape på teltsiderne eller andet som kan sætte mærker.
  • Det bestilte låses fast 8 dage før anvendelsesdato.